18.08.2017 г.

София – европейска сцена на …

Целта на проекта „София – европейска сцена на …“, финансиран от Програма Европа 2017 на Столичната община, бе да създаде иновативна среда за младежко общуване в процеса на преоткриване на София като европейска столица, в сътрудничество между граждани и обществени организации и местната власт.

Специфичните цели на проекта бяха:

- да направи видима младежката представа за София, такава каквато я възприемат и спрямо която младите хора ориентират очакванията и стремежите си;
- да структурира пространства на споделени интерпретации в градската среда и да ги представи като част от „въобразения“ град - онзи, който се намира между реалното и виртуалното градско пространство на София;
- да изгради неформални мрежи между младите хора, структурите на гражданското общество и местната власт, използвайки иновативни и интерактивни средства за комуникация.

За успешното постигане на целите бяха реализирани редица дейности:

- Кампания в социалните медии „Моето място в София“ ( #My place in Sofia), в рамките на която бе дадена възможност на млади хора да публикуват снимки на любимото си място в София и цитати, описващи част от предпочитани от младите хора места;

- Пет групови дискусии „София – свързан и свързващ град“, с участието на млади хора с различен социален профил - родени и израснали в града; преместили се скоро или временно работещи и живеещи в София; с различен образователен профил, с различен социален статус и възможности;
- Електронен-справочник с интернет-връзки и кратко описание на ключови места в столицата, от интерес за младите хора и бъдещите гости на столицата;
- Социален експеримент „Вдигни очи и виж София“;
- Мултимедийна презентация, наслагваща идентифицираните места и символни ориентири на младите хора в София върху карти с примерни маршрути, по които могат да бъдат обходени и видяни съответните места;
- Обществено обсъждане, с участието на общински съветници, граждани, обществени организации, културни институции, читалища и др.

Други проекти