Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

24.11.2020 г.

Във връзка с изпълнявания от Европейският институт проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, споделяме изготвени в рамките на вече приключилия проект видеоматериали.


Видеата, реализирани по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“ съдържат лични истории на успешно интегрирали се в живота на приемащата страна бежанци; представители на приемащо общество, изградили устойчиви контакти с ЛТМЗ и ЛПМЗ в нашата страна и експерти, коментиращи темата. Посланията целят ефективна интеграция и изграждане на едно по-толерантно общество.


Видеоклиповете можете да откриете на следните линкове:


https://www.youtube.com/watch?v=4hFSE-sK-qI

https://www.youtube.com/watch?v=cPcoNyKmMLQ

https://www.youtube.com/watch?v=RY3Y3BP3rCg

https://www.youtube.com/watch?v=kWPf05t7PZ8

 

Други новини