Телевизионен репортаж по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави"

10.10.2021 г.

Участие на координатора на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави" в телевизионно предаване по телевизия Етв Хасково.

Други новини