Покана за предоставяне на оферта

01.06.2021 г.

Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

01_Решение

02_Обява

03_Обраце на оферта

04_Проект на договор

05_Декларация по чл. 22 на ПМС 118

06_Декларация за експерти

07_Декларация за сходни услуги

08_Декларация за лични данни

Други новини