Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

17.12.2020 г.

 

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 812108-64 от 09.10.2020 г. по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави”, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020., обявява процедура за избор на експерти по граждански договор. 

Продължителност на изпълнение на проекта: 09.10.2020 г. - 09.10.2022 г.

Документите в Приложение 1 следва да бъдат представени в срок до 30/12/2020 по електронна поща.: office@europe.bg.

Одобрените по документи кандидати, могат да бъдат поканени на допълнително събеседване, преди окончателното решение на комисията.

 

Пакет документи:

 

Приложение 1

Профил на експерт 1

Профил на експерт 2

Проект на договор

Други новини