Има ли отлив на нелегални мигранти в ЕС заради пандемията?

13.02.2021 г.

Във връзка с изпълнението на проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", споделяме материал във връзка с отлива на нелегални мигранти в ЕС заради пандемията от Bulgaria ON AIR.

Броят на незаконното пресичане на границите на Европейския съюз през 2020 г. е спаднал с 13% до около 124 000 души, съобщава Фронтекс.

"Това е най-малкият брой незаконни преминавания на границите от 2013 г. насам”, се казва в изявление на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Този спад се дължи до голяма степен на свързаните с Ковид-19 ограничения в придвижването през 2020 г.

Но докато общият брой на мигрантите е намалял, е регистрирано увеличение по маршрутите през Западна Африка, Централното Средиземноморие и Западните Балкани. Установено е, че засечените мигранти са най-често сирийци, следвани от тунизийци, алжирци и мароканци.

Броят на незаконно пристигналите в Централното Средиземноморие е надхвърлил бройката 35 600, което го прави най-активният миграционен път в Европа.

Броят на нелегалните мигранти по маршрута през Западните Балкани също се е увеличил с над 75% до около 27 000 души.

Пълния текст на материала можете да откриете тук:
https://www.bgonair.bg/a/4-world/213943-zaradi-kovid-19-migratsionniyat-potok-kam-es-nay-nisak-ot-2013-g-nasam

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" е финансиране по процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание.Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.”, дейност „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, Национална цел 2 “Мерки за връщане“, специфична цел 3 „Връщане“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Други новини