Необходимостта от "Гражданско образование"

13.02.2021 г.

Във връзка с проект „КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели], изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета "Гражданско образование" от БНР.

Предметът "Гражданско образование" е нов предмет, въведен през настоящата учебна година в програмата на 11. клас. Предметът се възприема трудно, но е абсолютно необходим за първите стъпки в гражданското самосъзнание на младите хора, смятат преподаватели. Въвеждането му даже е закъсняло, смята специалистът по история Любомир  Георгиев, който преподава "Гражданско образование" на учениците в ГПЧЕ "Йордан Радичков" Видин.

Според единадесетокласничката Радина Кирилова предметът "Гражданско образование" е интересен и необходим за младите хора: "Зарадвах се, когато разбрах, че ще имаме такъв предмет, свързан с нашата гражданска позиция и с нещата, които се случват около нас. Подготвя ни за бъдещето, учим какви са нашите права и задължения, каква трябва да бъде позицията ни като граждани... Обсъждаме някой случаи, които сме видели по телевизията и това още повече ни обогатява и разбираме различните ситуации."

Предметът Гражданско образование помага на младите хора да имат по-широк поглед върху обществените и политически събития, да бъдат по-активни в отстояването на гражданските си позиции, смята Десислава Маринова, ученичка в 11. клас в езиковата гимназия във Видин.

Целия материал по темата можете да чуете в звуковия файл тук:

https://bnr.bg/vidin/post/101399091/neobhodimostta-ot-predmeta-grajdansko-obrazovanie

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Цялата отговорност за съдържанието на тази новина се носи от Фондация Европейски институт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Други новини