Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства

23.11.2020 г.

На 25 ноември 2020 г. Информационен център „Европа Директно“ – София ще проведе онлайн събитие „Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства“, насочено към широката общественост, студенти, НПО, бизнеса, академичните среди и медиите. Говорители ще бъдат:

• Мариана Хрисчева, Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна политика“, началник отдел „Оценка и европейски семестър“
• Иван Иванов, директор на Дирекция "Централно координационно звено" към Администрацията на Министерски съвет
• Юлиана Николова, Център за модернизиране на политики, катедра „Публична администрация“, Софийски университет
• Белин Моллов, експерт по въпросите на регионалната политика и благоустройството

Модератор на събитието ще бъде журналистът Христо Николов от Bloomberg TV Bulgaria.
По време на конференцията ще бъдат дискутирани теми като:

• Бюджетът на ЕС – в отговор на Ковид-19 кризата и за възстановяването на Европа
• България и следващият рамков период 2021-2027 г.
• 2021-2027 Криза или възможност?
• Планиране и програмиране на регионалното развитие в България за новия планов период 2021-2027 г.

Работният език на дискусията ще бъде български.
Събитието ще бъде проведено в платформата Zoom и ще бъде достъпно на следния линк:

https://zoom.us/j/96996396411

Други новини