15 страни-членки на ЕС са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване

10.12.2021 г.

15 страни членки на Европейския съюз са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване на срещата на вътрешните министри на 9 декември, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон.
Германия ще приеме най-голяма част от афганистанците – 25 000. Нидерландия ще приеме 3 159 афганистанци, а Испания и Франция – по 2 500.
Все още не е ясно в каква времева рамка ще се случи това.
Илва Йохансон защити тезата, че разрешаването на повече афганистанци да мигрират по контролиран и законов начин, би спомогнало за предотвратяване на нелегалната миграция. По-долу споделяме официалната позиция на Илва Йохансон от нейния Twitter акаунт.

 

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Други новини