Новини

Последна новина

Необходимостта от "Гражданско образование"

13.02.2021 г.

Във връзка с проект „КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели], изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета "Гражданско образование" от БНР. Предметът "Гражданско обра...
Още новини