Новини

Последна новина

Анализ и препоръки в рамките на „Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“

12.11.2021 г.

В рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави" беше разработено сравнително аналитично проучване на достъпа до основни услуги – дейности по координиране на политиките по жилищно настаняване с равен достъп до заетост, здравеопазване...
Още новини