Новини

Последна новина

Покана за предоставяне на оферта

09.05.2022 г.

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор № 812108-78 от 01.12.2020 г. „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.”, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, обявява покана за предоставяне ...
Още новини