Новини

Последна новина

Нова организация в помощ на мигрантите

04.01.2022 г.

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“. Във връзка с него, пу...
Още новини