Ралица Иванова

Финансов експерт

Ралица Иванова завършва специалност „Счетоводство и контрол" (магистърска степен) в УНСС и "Стопанско управление" (бакалавърска степен) към ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград (1999 - 2003). Средното си образование получава в ИТ "Васил Левски" Монтана (1994 - 1999) със специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело".

Преди да се присъедини като счетоводител към Европейския институт през март 2006 г. Ралица Иванова е била консултант в представителството за България на "REEBOK" - гр. София (1999 - 2002 г.) . В периода януари - март 2006 е била стажант в СКК "Тайс" - гр. София.

Ралица Иванова владее писмено и говоримо английски език.

 

Нашият екип