Борислав Мавров

Програмен директор

Борислав Мавров е роден през 1976 в София. Той завършва Втора английска езикова гимназия в София. През 2001 г. Завършва история (магистърска степен) в Софийския университет „Св. Климент Охридски", като специалността му е в областта на модерната и съвременна история, и по-специално в областта на Международните отношения и дипломацията. През 2004 г. Борислав Мавров специализира в Националния университет на Ирландия (Голуей), а през периода 2005-2007 г. участва в международната изследователска програма на Европейската комисия „КЛИОРЕС". През 2007 той защитава докторат по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Автор е на няколко публикации в областта на национализма и международните отношения. 

Борислав Мавров е бил програмен координатор към Института за евроатлантическа сигурност, международен секретар на ПП „Демократи за силна България" и сътрудник в Европейския парламент в Брюксел. През 2007 г. той започва работа в Европейски институт като експерт международни проекти и програми. От 2008 г. Борислав Мавров е ръководител на Европейския информационен център „Европа Директно" - град София, а от 2010 г. става програмен директор на Европейския институт. Борислав Мавров е и хоноруван преподавател във Философски факултет, катедра „Публична администрация", Софийски университет „Св. Климент Охридски".

 

Нашият екип