Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе пет обучителни семинара по Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“.

Проекти

Вижте проектите, по които работим в момента

Проект

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти)
PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти) има за цел да отчита случаите на онлайн радикализация, киберпрестъпност и кибертероризъм.
Онлайн поведенческата радикализация е движеща сила в зараждането на криминални онлайн деяния. PROPHETS цели да разследва и разбере тези поведенчески процеси на индивидуално ниво.

Проект

КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]
Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.  

Aктуално

Всички новини

Ние сме Еверопейски институт

Фондация „Европейски институт” (ЕИ) е неправителствена организация, специализирана по въпросите на евроинтеграцията. Европейският институт е създаден през април 1999 г. в отговор на усилията на България за присъединяване към Европейския съюз.
Повече за нас

Нашите партньори