Европейски институт

От фермата до вилицата

15.09.05 | Събития

На 26 септември 2005 в хотел Шератон от 9.30 часа се проведе коференция на тема “От фермата до вилицата”. Събитието беше организирано от Фондация Европейски институт, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България.

На конференцията бяха обсъдени темите за въвеждане на системата за анализ на риска и проследяемостта на храните по цялата верига от фермата до заведенията за обществено хранене. Беше представен опита по въвеждане на системата НАССР, изграждането на органите на управление и контрол в Чешката Република, Естония, Полша и Унгария. Представители на българските асоциации представиха изминатия път в страната.

Специален гост на конференцията, който представи опита на Великобритания по въвеждане на системата НАССР, бе д-р Джон Бел, изпълнителен директор на Агенцията по стандартите на храните в Обединеното Кралство.

Дневен ред на конференцията

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията се провежда в изпълнение на проект “От фермата до вилицата”, който се реализира от фондация Европейски институт, финансиран по програма Фар “Малки проекти 2003” на Европейската комисия.
Източник:European Institute