Европейски институт

Заключителна среща по проект „Приятели срещу насилието”

23.06.10 | Събития

Във връзка с приключването на проекта „Приятели срещу насилието” на 28.06.2010 г., от 10 ч., в музикалната зала на Централния военен клуб ще се проведе заключителна среща. Срещата има за цел да представи резултатите от проведените в рамките на проекта дейности. Ще бъдат обсъдени и мнения и предложения на ученици, участвали в проекта, за справяне с проблема с насилието.

На събитието ще бъдат поканени представители на институциите и организациите, работещи с и за децата, които да се включат в дискусията по темата за агресията и насилието.

Проектът „Приятели срещу насилието” е финансиран от държавния бюджет на Република България за 2009 г. Основна цел на инициативата е да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие сред децата и младежите и да насърчи редовен диалог между младите хора и институциите и организациите, работещи в сферата на борба с насилието.