Европейски институт

Стартира Виртуален бизнес инкубатор в община Долна Митрополия

08.01.08 | Събития

В четвъртък предстои пресконференция за представяне на проекта „Виртуален бизнес инкубатор - община Долна Митрополия", изпълняван от Фондация Европейски институт.

Пресконференцията ще се състои в четвъртък, 10 януари, от 10.30 часа в залата „Клуб здраве за всички" на ул. „Хемус" 4 в гр. Плевен - до Художествената галерия. Ще участват кметът на община Долна Митрополия Александър Печеняков, директорът на Бюрото по труда Маргарита Илиевска, директорът на Европейския институт Юлиана Николова.

За какво става дума: Как безработните от Долна Митрополия могат да придобият умения за да започнат собствен бизнес ? Какви знания трябва да притежават новосъздадените фирми за да могат да намерят финансиране за своята дейност и да управляват по-добре развитието си? И кой може да ги консултира? В община Долна Митрополия, в рамките на осем месеца, предстои 30 микро и малки предприятия, както и 30 безработни лица, да получат експертни консултации и специализирано обучение за предприемачество, бизнес управление и бизнес планиране. Виртуалният бизнес инкубатор ще функционира благодарение на финансирането по Програма „Активни услуги на пазара на труда" на Агенцията по заетостта и на екипната работа на експертите от Европейския институт, на Дирекция „Бюро по труда" в Долна Митрополия, на общинската администрация и на местния бизнес и неправителствен сектор.

Теми:

Проектът "Виртуален бизнес инкубатор" е насочен към подкрепа за развитието и използването на човешкия капитал чрез насърчаване на предприемачеството в община Долна Митрополия, област Плевен.

Фондация „Европейски институт" работи активно в областта на местното социално и икономическо развитие в региона на област Плевен. Надграждайки постигнатите резултати при изпълнението на проект „Планиране на местното икономическо развитие на област Плевен" и проект „Планиране на местното икономическо развитие на община Долна Митрополия", изпълнени през 2006 и 2007 г., Европейският институт анализира нуждите на общината от подкрепа на предприемачеството и малкия и среден бизнес. Въз основа на изготвения анализ за нуждите от информация, консултации и обучение е разработен и настоящият проект.

Основната цел на проекта е да подпомогне и предостави възможност на безработни лица и новосъздадени фирми да стартират и развият собствен бизнес като се възползват от учебните материали, информацията, консултациите и услугите, които екипът на проекта ще предостави.

Екип по проекта

Проектът се изпълнява от Европейски институт, който е неправителствена организация, основана през април 1999 г. в отговор на стремежа на България за ускоряване процеса на подготовка за присъединяване към Европейския съюз.


Екипът по проекта ще работи съвместно с представители на:

Проектът се осъществява за период от 8 месеца - декември 2007 - юли 2008 г.