Европейски институт

Равните възможности на работното място

05.11.07 | Събития

На 13 ноември 2007 г., Европейският институт, заедно с Българската търговско-промишлена палата организират публична дискусия на тема: "Равните възможности на работното място".
 
Представяне по темата ще напрвави г-жа Даниела Михайлова, адвокат, с дългогодишен опит в анти-дискриминационните дела.

Събитието ще се проведе в Зала А, в сградата на БТПП на ул. "Искър" № 9, от 16:00 часа.

ПОКАНА

 

 

Събитието ще се проведе в Зала А, в сградата на БТПП на ул. "Искър" № 9, от 16:00 часа.