Европейски институт

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 5/07.11.2018

07.11.18 | Новини

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 05/07.11.2018

Наименование: „Организиране и провеждане на регионални работни срещи, обучителни семинари и международна конференция“, в изпълнение на договор № 812108-85/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0009, проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество”, Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

pdf.gifПублична обява (259.21 KB)

rar.gifПакет документи (1.75 MB)