Европейски институт

Започва проект "София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите"

02.09.08 | Новини

На 1-ви септември 2008 година, Европейският институт, в партньрство със Софийска община, Обищна Плевен и Община Плевен започнаха изпълнението на проект: "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", по оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), към Министерство на държавната администрация и админстративната реформа по Европейски Социален Фонд 2007-2013 г.
Цели на проекта са:

 
 
 
  

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.