Европейски институт

Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложения за нейното намаляване

Обединение „Намаляване на административната тежест за бизнеса", съставено от Европейския институт, Агенция Стратегма ООД и Агенция Икономика ЕООД., изпълни проект „Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложения за нейното намаляване", възложен от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите".

 

Основната цел на проекта е идентифициране на информационните задължения (ЗИ), определени в 20 закона, съгласно ТС, включително съответната подзаконова нормативна уредба, въвеждащи национални и транспонирани европейски изисквания в съответните области, измерване на размера на административните разходи, породени от тези ЗИ, определяне на административната тежест (АТ), както и формулиране на предложения за нейното намаляване. В процеса на изпълнение бяха актуализирани съществуващите в МИЕТ база данни (ABRIO) и интернет страница „Административна тежест".

Основните резултати, които бяха постигнати, са: