неделя, 5 април 2020

  От фермата до вилицата

  15.09.05 | Събития

  На 26 септември 2005 в хотел Шератон от 9.30 часа се проведе коференция на тема “От фермата до вилицата”. Събитието беше организирано от Фондация Европейски институт, съвместно с Асоциацията на месопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България.

  На конференцията бяха обсъдени темите за въвеждане на системата за анализ на риска и проследяемостта на храните по цялата верига от фермата до заведенията за обществено хранене. Беше представен опита по въвеждане на системата НАССР, изграждането на органите на управление и контрол в Чешката Република, Естония, Полша и Унгария. Представители на българските асоциации представиха изминатия път в страната.

  Специален гост на конференцията, който представи опита на Великобритания по въвеждане на системата НАССР, бе д-р Джон Бел, изпълнителен директор на Агенцията по стандартите на храните в Обединеното Кралство.

  Дневен ред на конференцията

  ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

  Конференцията се провежда в изпълнение на проект “От фермата до вилицата”, който се реализира от фондация Европейски институт, финансиран по програма Фар “Малки проекти 2003” на Европейската комисия.
  Източник:European Institute