сряда, 30 септември 2020

    Европейската перспектива за Западните Балкани: приносът на София

    30.04.18 | Събития

    Европейският институт организира регионален семинар на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София” в контекста на възможностите за регионално сътрудничество. Събитието ще се проведе на 14 май 2018г.,от 14:00ч., в Дома на Европа.

    Събитието е рамките на проект „Европейската перспектива за Западните Балкани: приносът на София”, финансиран от Програма „Европа” 2018 на Столичната община. Основната цел на проекта е да създаде условия за превръщането на София в притегателен център за другите градове от Западните Балкани по отношение на възможностите за осъществяване на трансгранично балканско сътрудничество. Проектът ще насърчи споделянето и обмена на добри практики в реализирането на публични политики на местно ниво, включително и в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.