сряда, 30 септември 2020

  Пряката демокрация в България – възможности и перспективи

  12.06.15 | Събития

  На 18 юни 2015 г., от 11:00ч., в зала Триадица на Гранд Хотел София, ще се проведе международна конференция „Пряката демокрация в България – възможности и перспективи”, организирана от фондация „Европейски институт”. Конференцията е част от проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество”, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество.


  По време на конференцията ще бъде направен анализ на законодателната рамка, регламентираща възможностите за прилагане на пряката демокрация в България, ще бъдат представени разработените в рамките на проекта препоръки за промяна в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и ще бъде направен преглед на резултатите по проекта, включително чрез представяне на общини, в които има развита експертиза и потенциал за успешно прилагане на инструментите на пряката демокрация.


  В конференцията ще вземат участие членове на българския парламент, представители на неправителствения сектор и академичните среди, експерти в областта на пряката демокрация от България и Швейцария.

  pdf.gifДневен ред