понеделник, 21 септември 2020

    Празник на растенията „ТРАДИКОС”

    20.06.13 | Събития

    На 21.06.2013 г., от 11:00 часа, в гр. Кюстендил, в градинката пред читалище „Братство", ще се проведе Празникът на растенията „ТРАДИКОС".

    Празникът е част от проект „Традиционно знание за устойчивост - трансгранична мрежа за използване и опазване на диви и култивирани растителни ресурси в Източна Македония и Югозападна България", изпълняван от Земеделско сдружение Машински круг - Пробиштип и Европейски институт - клон Благоевград, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша югославска република Македония (CCI номер 2007CB16IPO007).

    Дневен ред на събитието