събота, 29 февруари 2020

  Заключителна конференция по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион”

  22.06.12 | Събития

  На 29.06.2012 г., в гр. Бургас , хотел „Аква”, бул. Демокрация, комплекс Лазур, ще се проведе заключителна конференция по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион” (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011), изпълняван от Института за регионални стратегии – Бургас, в партньорство с Фондация Европейски институт – клон Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.
   
  По време на конференцията ще бъдат разгледани постигнатите резултати по проекта, както и ще се представят двете проучвания, които са част от проектната дейност и на база на получените резултати са изготвени обучителните материали и Наръчника за добри земеделски практики. По време на конференцията на всички участници ще бъдат предоставени комплект с рекламни и обучителни материали, продукт на настоящия проект. Участниците ще имат възможност да се включат в дискусия, набелязваща предложения за подобряване на земеделското производство в трансграничния регион, чрез прилагане на екологични и добри практики в унисон с препоръките на ЕК за новия програмен период на ОСП 2020.
   
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.