понеделник, 13 юли 2020

  България и ОСП - визия 2020

  14.01.11 | Събития

  На 21.01.2011 г., Европейският институт организира кръгла маса  "България и ОСП - визия 2020", която ще разгледа предстоящите промени в ОСП и приоритетите на българската страна в новия програмен период 2014 - 2020 г. Събитието ще се проведе в Гранд хотел София от 9:30 часа.  

  Дебатът ще акцентира върху формиране на българската позиция за защита на интересите на родните производители, както и на хората, живеещи в селските райони, за по-добро прилагане на ОСП в България.

  Основната цел е насърчаване на активното участие на браншови организации и други заинтересовани страни в сферата на земеделието, преработвателната промишленост и живота в селските райони. Това ще се постигне чрез започване на дебат, който да формулира тяхната обща позиция в защита на интересите на България на европейско ниво.

  Сред участниците в дебата ще бъдат г-жа Светлана Боянова, заместник министър на МЗХ, г-жа Мария Неделчева, евродепутат от групата на ЕНП и член на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП и г-н Марио Милушев, директор на дирекция К "Междуинституционални отношения, комуникация и документация" в ГД "Земеделие" на ЕК.

  Дневен ред

  Покана за събитието