понеделник, 3 август 2020

  Миграционна и интеграционна политика в България - национално и местно ниво

  17.12.09 | Събития

  На 18 декември Европейският институт, в партньорство със Столична община, организира кръгла маса на тема: „Миграционна и интеграционна политика в България - национално и местно ниво", която ще се състои в Залата на Столична община от 9.30 ч. до 13:00ч.

  Срещата се провежда в рамките на проект „Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България" финансиран от Европейския Интеграционен фонд в България и е втора след проведената на 15 декември дискусия в град Бургас
   
  По време на дискусията ще бъдат представени практиките на избрани европейски страни, а именно Швеция, Австрия и Италия. Ще бъдат дискутирани успешни случаи на социално икономическа интеграция и възможното им приложение в България.

  На кръглата маса са поканени общински съветници, представители на областната администрация, представители на Дирекция „Миграция" МВР и други представители на институциите имащи отношение към проблемите на миграцията и интеграцията на граждани от трети страни в България, медии.

  Основна цел на дискусията е да бъде постигната по-добра информираност на всички участници в процеса на изграждане на интеграционната политика, както и да се обменят практики и мнения в контекста на подготовката на бъдещето участие на България в изработване и прилагане на синхронизирана Европейска политика по миграция.