неделя, 5 април 2020

  ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ - ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ

  16.11.05 | Събития

  Европейският институт заедно с CEPOR организира публична лекция озаглавена: ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ - ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ, проведена на 7 ноември в Икономическия факултет на Загребския Университет, Хърватска.

  Лектор беше г-н Владимир Кисьов, Главен преговарящ за България с ЕС (2000 - 2001) и заместник-министър на външните работи.

  Г-н Кисьов е бил директор на дирекция “Международно сътрудничество и връзки” в Министерство на промишлеността (1993 – 1997 г.), заместник-министър на промишлеността (1997-1998). В момента той е председател на общинския съвет в София.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ (на английски език)