неделя, 27 септември 2020

    Втора серия от регионални срещи с учители по проект „Час за Европа”

    07.11.12 | Събития


    В седмицата 12-17 ноември 2012 г. ще се проведе втора серия от регионални срещи и подпомагащо обучение за преподаватели от средното образование с цел подобряване на капацитета им да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на Европейския съюз. Работните срещи ще са в градовете Велико Търново, Варна и Бургас, и ще включват лекционен курс по някои аспекти на евроинтеграцията, които са от особен интерес за участващите преподаватели.

    Проектът „Час за Европа” се изпълнява от Европейския институт в партньорство със Синдиката на българските учители. Основният резултат от проекта е разработването на учебно помагало за преподаване на теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията на страната ни, което ще съдържа изчерпателен, актуален и съобразен с нуждите на учителите материал (лекционни теми и практически упражнения за учениците).

    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот” на ЕС, подпрограма „Жан Моне”, в периода ноември 2011 – октомври 2012 г.