вторник, 11 август 2020

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 4/ 26.10.2018

26.10.18 | Новини

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 4/26.10.2018

Наименование: „Изработване и доставка на информационни и промоционални материали“, в изпълнение на договор за БФП № 812108-85/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0009, проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество”, Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

pdf.gifПублична обява (428.73 KB)

rar.gifПакет документи (1.55 MB)