сряда, 30 септември 2020

София – свързан и свързващ град

09.11.17 | Новини

На 7 ноември 2017 г., в A Hub (Къщата на гражданските организации), фондация  „Европейски институт” проведе обществено обсъждане на тема „София – свързан и свързващ град“, като чат от проекта „София – европейска сцена на …“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Събитието бе открито от д-р Борислав Мавров, програмен директор на Европейския институт, който представи проекта и обобщи основните му цели. Дискусията модерира доц. д-р Антоний Гълъбов, а официален гост бе

г-н Владимир Кисьов, бивш председател на СОС и дългогодишен общински съветник. На обсъждането присъстваха общински съветници, обществени организации, културни институции, читалища, експерти, работещи към Програма „Европа“ на СО, студенти, граждани и представители на други заинтересовани страни.

По време на дискусиите бяха обсъдени темите, повдигнати от формираната във Facebook онлайн общност „Моето място в София“ (#MyplaceinSofia). Бе направен преход от виртуалната представа за местата на София към реалния град, а оттам към „въобразения” град – такъв, какъвто биха искали да го видят и направят младите хора. Участниците обмениха идеи относно това доколко София е свързан и свързващ град, какъв е неговият облик, доколко младите хора възприемат столицата като част от общото европейско пространство, как тази свързаност се отразява върху собственото им усещане за живот в общността и чувстват ли се свързани с конкретни места.

 В края на дискусията участниците получиха материали, разработени като част от дейностите по проекта, както и други безплатни информационни брошури по темата.