понеделник, 6 юли 2020

Организиране и провеждане на обучение на обучители по проект „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит”

10.03.16 | Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 2/ дата 10.03.2016 г.

Наименование: „Организиране и провеждане на обучение на обучители по проект „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит””.

pdf.gifПублична покана (1.7 MB)

rar.gifПакет документи (1.47 MB)