събота, 4 юли 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1/ дата 12.08.2015 г.

12.08.15 | Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1/ дата 12.08.2015 г.

Наименование: „Организиране и провеждане на осем мултидисциплинарни обучения в България, по проект BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" в две обособени позиции”.

pdf.gifПублична покана (462.62 KB)

rar.gifПакет документи (2.13 MB)