понеделник, 21 септември 2020

Доброволчески лагер

04.04.14 | Новини

Фондация „Европейски институт”, клон Благоевград и Центърът за междукул-турен диалог, Македония, представиха информационен портал на български и македонски граждански организации от трансграничиния регион. Порталът www.netwess.org е база данни за профила и дейността на неправителствените организации, част от проект „Изграждане на трансгранична мрежа за ефективно и устойчиво гражданско общество”, финансиран от Програмата за трансгранич-но сътрудничество между България и Македония, Реф.№ 2007СВ16ІРО007-2011-2-029.

В периода април 2013 – април 2014 дейностите на проекта насърчиха активното сътрудничество между участниците от двете страни на границата. Направено бе проучване на гражданския сектор и анализ за предимствата и недостатъците на отделните организации.

Най-активните от тях участваха в обучение за определяне на техните нужди и възможностите за финансиране, както и доброволчески лагер в Македония за укрепване на връзките, повишаване на капацитета, споделяне на добри практики и бъдещи съвместни инициативи.