вторник, 4 август 2020

Обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел борба срещу радикализиране на обществото

24.11.13 | Новини

На 27 ноември ще се проведе „Обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел борба срещу  радикализиране  на обществото”. 

Обучението се провежда в рамките на проект „Провеждане на обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел борба срещу радикализиране на обществото” (Social Media Anti-Radicalisation Training for Credible Voices-SMART-CV HOME/2011/ISEC/AG/4000002532), финансиран по програмата „Превенция и борба с престъпността” на ЕС.