вторник, 2 юни 2020

Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество

21.06.13 | Новини

Европейският институт в партньорство с Център за интеркултурен диалог (Р. Македония) започнаха изпълнението на проект: 

"Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с договор № РД 02-29-225/26.04.2013 референтен номер: 2007CB16IPO007-2011-2-29"

Продължителността на проекта е 12 месеца.