вторник, 4 август 2020

Гражданското участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз

14.10.13 | Новини

На 17 октомври 2013 г. от 10:30 ч. в Представителството на Европейската комисия в България (ул. Г. С. Раковски 124) ще се проведе международна конференция на тема:

"Гражданското участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз"

В съзвучие с Европейската година на гражданите, ще се обсъди гражданското участие в процеса на вземане на решение на европейско ниво от българска и европейска перспектива. Сред панелистите са:

- Меглена Кунева, първият европейски комисар от България (видео запис);
- Марин Лесенски, директор на програма Европейски политики и гражданско участие на Институт Отворено общество;
- Светлозар Цветанов, Обединени идеи за България;
- Ива Таралежкова, председател на УС на Форум Гражданско участие;
- Любов Панайотова, директор на Европейски институт;
- Ралица Величкова, директор на Български център за нестопанско право.

Активно участие ще вземат и партньорите по проекта - представители на неправителствени организации от Албания, Белгия, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Румъния, Сърбия, Хърватска, Холандия и Чехия.

Модератор на конференцията ще бъде Петко Георгиев, председател на борда на Фондация ПроИнфо.

Работният език е български с осигурен симултанен превод за англоезичните изказвания.

----

Конференцията се провежда в рамките на проекта Обединено гражданско действие за по-силен и граждански ориентиран Съюз (Joint Citizen Action for a Stronger, Citizen-Friendly Union), финансиран по Програма Европа за гражданите на Европейската комисия. Участници в проекта са неправителствени организации, ангажирани с гражданското участие на национално и европейско равнище от Албания, Белгия, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Румъния, Сърбия, Хърватска, Холандия, Чехия и България.