вторник, 4 август 2020

Писмо до заместник-председателя на Народното събрание

26.06.13 | Новини

Уважаема г-жо Манолова,
По повод отправената към нас покана от ръководството на Народното събрание, да се включим в обществено обсъждане на промени в изборното законодателство,
ние, долуподписаните, заявяваме, че няма да участваме в консултации, докато не бъдат изпълнени следните искания:

1. Оставка на правителството

2. Провеждане на избори не по-късно от месец октомври 2013 г.

3. Промени на изборното законодателство, включващи следния задължителен минимум от изменения в Изборния кодекс:

  • Възстановяване на преференцията в пропорционалните листи - с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата;
  • Създаване на актуален регистър на избирателите;
  • Изработване на дефиниция за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии. В административнонаказателните разпоредби на Изборния кодекс да се предвиди и санкция за непубликуване от медиите на договорите им с политическите партии и кандидатите за отразяване на кампанията;
  • Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс;
  • Да се гарантира сигурността при отпечатване, съхранение и разпространяване на изборните книжа и бюлетини – да се създаде възможност наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина за съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера. В Изборния кодекс да се регламентира, че броят на получените от СИК бюлетини е с 10% над броя на избирателите в съответната секция. Да се регламентира начинът за определяне броя на бюлетините, които се отпечатват за чужбина;
  • Промяна в изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район;
  • Предоставяне на възможност всеки избирател да провери в кои подписки на партии, коалиции и кандидати фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГД "ГРАО“( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка;
  • Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, както и ясен регламент за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите от изборната администрация;
  • Всички решения на изборната администрация, които са определящи за произвеждането на изборите да подлежат на съдебен контрол;


Институт за развитие на публичната среда - Антоанета Цонева, Председател на Управителен съвет
Асоциация на европейските журналисти – България - Кристина Христова – Член на Управителен съвет
НПО Линкс - Теодора Гандова, Председател на Управителен съвет
Алфа Рисърч - Боряна Димитрова , Управител
Сдружение „Корективи“ - Геновева Петрова
Център за независим живот - Капка Панайотова, Директор
Център за либерални стратегии - Даниел Смилов, Програмен директор
Фондация „Европейски институт“ - Любов Панайотова , Директор
Български институт за правни инициативи - Биляна Гяурова – Вегертседер, Директор
Български хелзинкски комитет - адв. Маргарита Илиева, Директор на Правната програма
Сдружение „Болкан Асист“ - Славея Христова, Изпълнителен директор
Форум Гражданско Участие – Ива Таралежкова, Председател на Управителен съвет
Сдружение „България на гражданите” - Георги Атанасов, Председател на Управителен съвет
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия – Антонина Желязкова, Директор