понеделник, 6 юли 2020

Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион

04.07.12 | Новини

На 29.06.2012 г., в гр. Бургас , хотел „Аква”, бул. Демокрация, комплекс Лазур, се проведе заключителна конференция по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион” (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011), изпълняван от Института за регионални стратегии – Бургас, в партньорство с Фондация Европейски институт – клон Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция.

По време на конференцията се представиха на участниците постигнатите резултати по проекта, както и ще се представи проучването за Добри земеделски практики и транс -граничният регион, които са част от проектната дейност и на база на получените резултати са изготвени обучителните материали и Наръчника за добри земеделски практики. По време на конференцията на всички участници бяха раздадени комплекти с рекламни и обучителни материали, продукт на настоящия проект. Участниците се включиха в дискусия, някой от тях изразиха мнение, че е хубаво дейностите по проекта да бъдат продължени, да има надграждане на проведените обучения, да се работи повече на терен и заедно с фермерите. В заключителната конференция участваха 46 участника – земеделски производители от България и Турция, учени, специалисти, консултанти в сферата на земеделието и опазването на околната среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.