неделя, 27 септември 2020

Европейска Синя карта

28.06.11 | Новини

В процеса на изпълнението на проект "Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България", Европейският институт издаде публикация „Европейска Синя карта“.

Публикацията съдържа анализи относно същността, транспонирането и прилагането на Директива 2009/50/ЕО, както и някои практически препоръки за прилагането й.
 
 

 

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 
Министерство на труда и социалната политика
 
на Република Бъглария