понеделник, 6 юли 2020

Европейският институт стана част от мрежата на Европейския граждански форум

04.05.11 | Новини

На 29 април 2011 г. в Брюксел, Европейският институт беше приет за член на европейската мрежа от неправителствени граждански организации „Европейски граждански форум”. Към момента тази мрежа обхваща 97 асоциации и неправителствени организации от 28 страни в Европа, чиято цел е посредством общи действия да насърчават социалната активност и ангажираност на гражданите на Стария континент. Европейският институт стана първата организация в България, член на този влиятелен международен форум. 

Европейският граждански форум”  е създаден през декември 2005 г. и до момента е реализирал многобройни проекти и кампании, целящи да оформят активно европейско гражданско съзнание и да утвърдят ролята на гражданските и социални организации. Мисията на тази транс-национална мрежа е да подпомага процеса на структуриране на неправителствения сектор в Европа на всички възможни нива, да се бори за институционално признаване на гласа на гражданското общество, а също и да съдейства на неправителствените организации да участват в процеса на вземане на решения. Не на последно място, Форумът насърчава развитието на нови форми на гражданска демокрация и подкрепя провеждането на автентичен европейски граждански диалог.