сряда, 26 февруари 2020

Доброволческа програма

18.01.11 | Новини

Фондация "Европейски институт" провежда своята доброволческа програма целогодишно. По време на доброволческия период ще имате възможност да работите в приятелска и стимулираща атмосфера, в която да научите много за кандидатстването и писането на проекти, за организирането на публични събития, за информирането на гражданите по въпроси, свързани с ЕС. Ще имате възможност да придобиете нови и да обогатите вече съществуващите си знания и умения.

Доброволческата програма на ЕИ е с минимална продължителност 30 дни и документи за нея могат да се подават през цялата година. След края й се издава сертификат.

Най-важните изисквания към кандидатите за участие в програмата са:

  • Студент/студентка, с най-малко завършен 3-ти курс по хуманитарни специалности; 
  • Много добро владеене на английски език и/или друг официален език на ЕС;
  • Отлични комуникативни и организационни умения; 
  • Умения за работа в екип.

Интересуващите се от участие в програмата могат да изпратят на електронен адрес office@europe.bg

  • Мотивационно писмо, в което да разкажат защо искат да кандидатстват и какви са очакванията им от доброволчеството, както и да посочат периода, за който го планират;
  • Автобиография със снимка. 

Ще се свържем само с онези кандидати, които възнамеряваме да поканим на интервю, като спазваме строга конфиденциалност при разглеждане на документите .

При допълнителни въпроси, моля пишете ни на електронен адрес office@europe.bg.