събота, 4 юли 2020

Укрепване на капацитета за изпълнение на политиката за интегреране на ромите

22.11.06 | Новини

Oбучение за експерти по етнически и демографски въпроси от Южна България – от 14-те области и от общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Бургас, Карлово, Казанлък, Котел, Карнобат, Кюстендил, Нова Загора, Пазарджик, Пещера, Пловдив, Ракитово, Симитли, Сапарева баня, Струмяни, Столична община, Сливен, Стара Загора, Самоков, Тунджа, Хасково, Чирпан, Якоруда и Ямбол.

Обучението е организирано от дирекция “Етнически и демографски въпроси" при Министерския съвет, в сътрудничество с експерти от Европейския институт в България.

По време на обучението ще бъде представена Методология  за мониторинг и оценка на изпъленнието на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Прилагането на методологията ще позволи унифицирано и своевременно подаване на информация по точно определени критерии и изготвяне на информационни и аналитични документи от всички административни звена, включени в дейности по Плана за изпълнение на Рамковата програма.