събота, 4 юли 2020

ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

09.02.06 | Новини

На 16 януари 2006 фондация „Европейски институт” и агенция „Стратегма” започнаха изпълнението на проект „Планиране на местното икономическо развитие” в област Плевен и община Каварна, като част от Програма „Активни услуги на пазара на труда”, финансирана със заем от Световната банка.

Обединението, сформирано за изпълнение на дейностите, е насочило усилията си към изграждане на познания и умения сред заинтересованите страни в двете общини сами да планират местното си развитие. Амбицията на екипа е да изгради капацитет в местната общност (администрация, бизнес среди, неправителствени организации, социални партньори, медии и граждани) да определя основните проблеми на общината, постигане на съгласие за средствата и начините за преодоляването им, както и изработване на правила за консултиране и планиране. Участниците ще се запознаят с техниките за събиране и анализиране на информация, която да подпомогне изработването на стратегически документи за развитие и осъществяването на практика на заложените цели. Ще бъде разработена и комуникационна стратегия, която да направи процеса познат и ясен сред различните заинтересовани групи.
Предвижда се екипът по проекта да приключи успешно работата си в края на годината.

Повече информация може да намерите в рубриката „Проекти”.