вторник, 4 август 2020

КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели]

Гражданското образование и медийната грамотност в европа – съвременни подходи, практики и тенденции

Проучване за тенденциите в преподаването на гражданско образование и медийна грамотност като сравнява опита, подходите и най-новите практики в европейските държави.

pdf.gifПроучване (6.92 MB)