понеделник, 21 септември 2020

Междуинституционално взаимодействие за разкриване и предотвратяване ескалацията на крайния радикализъм

През 2016 г. Европейският институт започна работа като партньор по проект „Междуинституционално взаимодействие за разкриване и предотвратяване ескалацията на крайния радикализъм“, изследващ темата за радикализма.

Водеща организация е Министерство на правосъдието на Италия с участие на организации от Румъния, Германия, Испания и Латвия.

Проектът има за цел да създаде аналитична мрежа и подходящи материали за обучение и предотвратяване на радикални прояви и средства за бъдещ стратегически подход за противодействие на тази нова за Европа заплаха.