сряда, 30 септември 2020

Зараждащата се заплаха от различни терористични движения и радикализация на социалния климат в рамките на ЕС

През 2016 г. започна ЕИ работата си като партньор в проект „TRANSVERSAL BRIDGES”, финансиран от програма “Превенция и борба с престъпността” на ЕС (Главна дирекция “Вътрешни работи”).

Водеща е организацията Agenfor, Италия - изключително ценена с експертизата си от италианските служби. Участват още Гуардия Сивил от Испания, Елиамеп от Гърция и Техническият Университет в Прага.

Основната цел на проекта е анализ на риска от зараждащите се нови заплахи от различни радикални групи на територията на ЕС с антиевропейска насоченост и екстремно поведение. Реализира се голямо изследване на феномена от зараждащите се нови различни формации, патриотични политически партии, движения или радикални групи на територията на ЕС, някои от които с екстремно поведение. Изследвани бяха потенциални нововъзникващи заплахи за сигурността (политическо насилие, екстремизъм, тероризъм и безредици).