сряда, 30 септември 2020

EUnite2

Проектът EUnite2 е насочен към иновациите в преподаването на мултидисциплинарни европейски изследвания и обучение на учители в национален мащаб. Той има за цел насърчаване на дебата относно новите предизвикателства пред Европейския съюз и повишаване на знанията за обединена Европа сред различни целеви групи и заинтересовани страни.

Проектът предоставя подходящото дидактическо съдържание в подкрепа на обучителния процес. По един забавен и ефективен начин той отговаря на нуждата от знания и умения, за да преподават предмети, свързани ЕС.

Проектът е насочен предимно към трансгранични региони и включва не само начални и основни учители, но и учители в предучилищната. Интеграция в училищната система и приобщаването в местните общности на ученици имигранти/бежанци и ученици от различен етнически/религиозен произход е общо предизвикателство за всички целеви населени места.