понеделник, 21 септември 2020

UNITY

През 2015 г. институтът започна изпълнението на 3-годишен Международен проект, наречен "Unity" под повикване по програмата Хоризонт 2020 в сферата на сигурността (FCT-14-2014: Етично / обществено измерение - Тема 2). Консорциумът се ръководи от Службата на комисаря на полицията и престъпността за Западен Йоркшир, Великобритания и включва партньори от 16 страни от ЕС.

Проектът е насочен към постигане на изпълнението на три ключови стратегически
цели:

• Най-добри практики в полицейската общност - да извлече най-добрите практики за сътрудничество между полицията и граждани;
• Комуниционни технологии в полицейската общност - да се разработи технология за комуникации, за да се улесни, да се засили и ускори комуникацията между гражданите и полицията;
• Обучение и осведоменост на полицейската общност – разработване, развитие и провеждане на обучение за правоприлагащите органи и осведомяващи дейности за полицейската общност.

Дейностите по проекта се съчетават висококачествени изследвания и работа на терен, включително използвайки пилотно тестване на модели и високотехнологични софтуерни инструменти.