събота, 23 ноември 2019

Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество